top of page

Algemene Voorwaarden

 • Alcohol kopen
  De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door te bestellen verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn.

 

 • Transport
  Franco vanaf 100.-€ 
  Transportkost 10.-€ voor levering in België
  Levering gebeurt door onze eigen leveringsdienst.
  Indien u wenst kan u op de hoogte worden gehouden van de status van uw levering via e-mail.

 

 • Leveringstermijn
  Afhankelijk van voorraad.
  Vertraging of onderbreking in de levering door overmacht allerhande, kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, weigering of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Vinum.

 

 • Prijzen
  Prijs is inclusief BTW
  Vinum behoudt zich het recht om te allen tijde haar prijzen aan te passen.

 

 • Bestelling
  Bestellingen zijn slechts geldig en bindend na aanvaarding door Vinum. 
  Wegens mogelijke voorraadtekorten voor bepaalde wijnen of jaren, kunnen bestellingen slechts worden aanvaard in functie van de beschikbaarheid van de wijnen, zonder enige belofte wat prijzen of hoeveelheden betreft. 
  Vinum behoudt zich het recht om de bestellingen op te schorten dan te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt.

 

 • Betaling
  Alle bestellingen zijn online te betalen of contant bij aflevering/afhaling.
  Goederen blijven eigendom van Vinum tot volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen niet voldaan zijn.
  Alle facturen niet betaald op de vervaldatum, worden van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 12% van het verschuldigde bedrag en met een minimum van 100.- € als forfaitaire schadevergoeding.

 

 • Klachten
  Klachten met betrekking tot product en facturatie mogelijk na aangetekend schrijven binnen de 8 dagen.

 

Het Belgisch recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen. 

 
bottom of page